BEST VERKOCHTE NIEUWE RELEASES HOOG CBD SOORTEN FEMINIZED WIETZAADJES AUTOFLOWER WIETZADEN REGULIERE ZADEN FAN WEAR
THUIS OVER BARNEYS BARNEY'S FARM OP TOURNEE KLANTENSERVICE RECENSIES CANNABIS ZADEN VERZAMELINGEN FEMINIZED WIETZAADJES REGULIERE ZADEN AUTOFLOWER WIETZADEN BARNEY'S FAN WEAR

DISCLAIMER

Restricties eigendomsrechten

Alle materialen op de Sites, inclusief, zonder limiet, alle informatieve tekst, design en “look and feel” van lay-out, foto’s, grafieken, video, audio, design en functies, documenten, interactieve en instant berichten, afbeeldingen of eender welke materialen (gezamenlijk de “Materialen”), publiek gemaakt of privaat verstuurd, als ook alle afgeleide werken, zijn bezit van Barney’s of van andere partijen die Barney’s het recht en licentie hebben verleend om dergelijke materialen te gebruiken, en die beschermd zijn door auteursrecht, handelsmerken en ander intellectueel eigendomsrecht. Barney’s verwerpt alle eigendomsrechten in zake auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, slogans, logo’s, domein- en handelsnamen exclusief de eigen. Logo’s, handelsmerken, afbeeldingen, audio en dienstmerken weergegeven op de Sites zijn bezit van ofwel Barney’s Farm of van derden; U aanvaardt dat u geen enkele afbeelding of een dergelijk bezit weergeven of gebruikt mag worden zonder de uitdrukkelijke, voorgaande geschreven toelating van Barney’s Farm.

Materialen op de websites mogen onder geen beding gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, uitgezonden of op andere manieren gedistribueerd, inclusief via e-mail of andere digitale wegen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Barney’s voorafgaand aan het gebruik. Elke aanpassing van de Materialen, gebruik van de Materialen op eender welke website of genetwerkte computeromgeving, of de exploitatie van de Materialen voor een doel dat niet persoonlijk en niet-commercieel is, zonder toestemming op voorhand van Barney’s Souvenirs BV, is een inbreuk op de het auteursrecht, het handelsmerk, en andere eigendomsrechten op de Materialen en is uitdrukkelijk verboden.

Links naar andere sites

De Sites kunnen links naar derden websites bevatten ter uwer accommodatie. De Sites zijn ook toegankelijk door links op websites van derden. Gelinkte sites van derden worden niet gecontroleerd door Barney’s Farm. Barney’s onderschrijft, adopteert of onderneemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of privacy-praktijken van sites van derden, inclusief, maar hier niet door begrensd, informatie voorzien op sites van derden die de gebruiker kunnen linken aan de Sites. Als U toegang hebt gekregen van de Sites middels een link van een derde, verbindt u zich nog steeds aan de voorwaarden (“Terms and Conditions”) van de gebruiksvoorwaarden (“Terms of Use”). Op geen enkele manier neemt Barney’s Farm aansprakelijkheid op zich voor de content of andere materialen op websites van derden.

Afwijzing van garanties

Het gebruik van de diensten en sites is uitdrukkelijk op eigen risico. De websites, de services en eender welke inhoud beschikbaar op of downloadbaar van de sites worden voorzien op een grond van “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. Barney’s wijst met stip alle garanties af van elke soort, expliciet of geïmpliceerd, inclusief, zonder limiet, de aansprakelijkheid voor verkoopbaarheid, rustig genot, geschiktheid voor een kenmerkend doel of niet-inbreuk. Advies noch informatie, zowel mondeling of schriftelijk, ingewonnen bij Barney’s of door de sites en diensten creëert aansprakelijkheid als die daarin niet uitdrukkelijk gesteld is. p>

Barney’s garandeert niet dat de inhoud of diensten voorzien door de sites of eender welke inhoud op of gedownload van de sites uw verwachtingen zullen inlossen, accuraat zijn, compleet, actueel of tijdig, of dat de sites of de services ononderbroken, tijdig, veilig, of foutloos zijn. Als de content op de website niet accuraat, incompleet, of gedateerd is, heeft Barney’s niet bewust misleidend materiaal verspreid of heeft Barney’s bewust niet correcte informatie verspreid.

U begrijp en aanvaardt dat elke materiaal en/of data gedownload van of op een andere manier verkregen door het benutten van de sites of diensten of eender welke inhoud daarop bevat of daarvan gedownload beschikbaar is naar eigen goeddunken en op eigen risico en dat alleen u verantwoordelijk bent voor welke schade dan ook aan uw computersysteem of voor het verlies van data die het resultaat is van zulke downloads en/of data.

Barney’s heeft geen verantwoordelijkheid bij verlies of schade van elke soort, of geattesteerde verlies of schade, direct of indirect, door de informatie of ideeën bevat, gesuggereerd of waar naar wordt verwezen op de sites, door de diensten, of elk gelijkaardig gebruik door u. p>

Barney’s of betrokken licentiegevers voorzien geen vertegenwoordiging of garanties dat de websites, de services of eender welke inhoud hierop vervat of daarvan gedownload, gepast of ter beschikking is voor gebruik in elke geografische locatie. Bij gebruik van de diensten buiten de Verenigde Staten van Amerika, bent u alleen verantwoordelijk voor de nakoming van alle geldende wetten, inclusief zonder limiet de export- en importregelingen van andere landen.

Beperking van aansprakelijkheid

Barney’s en zijn medewerkers zullen niet aansprakelijk zijn voor eender welke directe, indirecte, incidentele, speciale schade of gevolgschade die het resultaat zijn van het gebruik van de sites of de onmogelijkheid van het gebruik van de sites of de diensten of eender welke inhoud hierop vervat of ervan gedownload, of eender welke informatie verkregen op de sites, door de diensten, of voor de kost van inkoop van vervangdiensten of verkregen door ongeautoriseerde toegang van de wijziging van uw uitzendingen of data, inclusief, maar niet gelimiteerd door, schade door winstverlies, het gebruik, gegevens of overige immateriële activa zelfs al is het te voorzien of als Barney’s advies kreeg dat zulke schade mogelijk was. U accepteert dat Barney’s Souvenirs BV’s totale aansprakelijkheid hieronder voor schade, ongeacht de vorm van actie, nooit de actuele totale hoeveelheid zal overschrijden, ontvangen van u door Barney’s voor de toegang tot de sites en/of het benutten van de services. Als uw exploitatie van de diensten, sites en/of artikelen u noodzaakt onderhoud, reparatie of verbetering van uw uitrusting of gegevens uit te voeren, neemt u daar alle kosten van op zich.

COPYRIGHT 2019 ALL RIGHTS RESERVED

Exclusieve toegang voor volwassenen! Inhoud voor personen van 18 jaar of ouder, barneysfarm.com is exclusief voor mensen die meerderjarig zijn. In Nederland is de meerderjarigheid vanaf 18 jaar oud, controleer de lokale wetten en respecteer deze. We sturen onze wietzaden onder voorbehoud dat ze niet zullen worden gebruikt in strijd met de nationale wetgeving. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat cannabiszaden in sommige landen illegaal zijn. Barneys Farm levert deze zaden op voorwaarde dat ze niet worden meegenomen naar landen waar ze illegaal zijn. Degenen die dat doen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen acties en Barney's Farm aanvaardt in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid. Onze online winkel voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Zaden worden uitsluitend verkocht voor souvenirs, opslag en genetische bewaring. Algemene juridische mededeling: ontkieming is in de meeste landen illegaal, controleer de wetgeving van uw land met betrekking tot zaden, cannabis merchandise en andere producten die verband houden met de cannabiscultuur.Selecteer Taal:

Belgium Language   French Language  

Naar binnen, ik ben 18 jaar of ouder ik accepteer het niet